Home


Kartuizersweg 6Q, 2550 Kontich

e-mail: info@dsadmin.be

tel. 03 887 36 43

(doorgaans telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 9u00 tot 12u00)

Nauwkeurigheid. Integriteit. Persoonlijke Benadering.

Ons kantoor is hoofdzakelijk gespecialiseerd in de afhandeling van faillissementen en vereffeningen op sociaal vlak. Sedert 1981 hebben wij meer dan 8.000 faillissementen en vereffeningen behandeld. De dienstverlening houdt het ontslag van de werknemers van een gefailleerde onderneming in,  het indienen van een outplacementaanvraag bij het Sociaal Interventiefonds, het nazicht van de schuldvorderingen van de werknemers, de R.S.Z., andere sociale instellingen, de bedrijfsvoorheffing, het afleveren van werkloosheidsformulieren en andere sociale bescheiden, formulieren voor het Fonds Sluiting van Ondernemingen, het verdelen van de beschikbare gelden tussen de werknemers, het Fonds, de R.S.Z.,  de bedrijfsvoorheffing en andere bevoorrechte schuldeisers,  het opstellen van fiscale aangiften, enz...
Onder andere in het service pakket:

  • Verzending ontslagbrieven, nazicht van vorderingen, formulieren F1,
  • Formulieren C4, , Bijlage-C4-Generatiepact, C4-brugpensioen...
  • Outplacementaanvraag bij Sociaal Interventiefonds van de VDAB,
  • Inlichtingenformulieren voor mutualiteiten,
  • Inlichtingen aan Fonds Sluiting Ondernemingen en RVA-kantoren,
  • Besprekingen met curatoren, vakbonden en kandidaat-overnemers,
  • R.S.Z.-aangiften, Dimona,
  • Individuele afrekeningen en loonfiches 281.10 voor uitgekeerde dividenden aan werknemers,
  • Berekeningen en adviezen aan advocaten in arbeids- en sociale zaken,
  • Tussenpersoon tussen werkgevers en sociaal secretariaat.